การปลูกผักหวานจากการตอนกิ่ง

 

การปลูกผักหวาน สามารถนำกิ่งตอนมาปลูกได้ทันทีหลังจากตัดตุ้มลงจากต้น และยังจะช่วยทำให้การเจริญเติบโตเร็วกว่าการนำกิ่งตอนไปปักชำในถุงก่อนปลูก ซึ่งการปลูกผักหวานจากการตอนกิ่ง อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าผักหวานจะออกรากและสามารถนำไปปลูกได้ ซึ่งผักหวานที่ตอนกิ่งในช่วงหน้าฝนจะออกรากเร็วประมาณ 2 ถึง 3 เดือนก็ออกแล้ว แต่หากเป็นช่วงแล้งหรือช่วงหนาวจะออกรากช้า ส่วนข้อควรระวังในการตอนให้สำเร็จก็คือพยายามอย่าให้ตุ้มของกิ่งตอนแห้ง และต้องหมั่นรดน้ำตุ้มอยู่เสมอ เพราะหากตุ้มกิ่งตอนแห้งก็จะไม่ออกราก

เรียนรู้ก่อนการปลูกผักหวาน
สำหรับการปลูกผักหวานและการดูแลผักหวาน จะต้องทำการรองก้นหลุมด้วยขี้วัว และผักหวานเป็นพืชที่มีรากไม่ลึก จึงไม่ต้องขุดหลุมปลูกให้ลึกมาก ซึ่งระยะปลูกที่แนะนำคือ 1.5 x 2 เมตร จะทำให้ได้จำนวน 500 ต้นต่อไร่ ส่วนระยะ 2×2 เมตร จะได้ 400 ต้นต่อไร่ ซึ่งหลังจากปลูกผักหวาน ก็ต้องมีการให้น้ำเหมือนพืชทั่วๆไป และเมื่อได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผักหวาน เจริญเติบโตเร็ว และแตกยอดได้ดีในช่วงที่ต้องการให้ผักหวานออกยอด สามารถให้ขี้วัวปีละ 2 ครั้ง และใส่ปุ๋ยเคมี 16-20-0 ปีละ 2 ครั้งผักหวานเป็นพืชป่า จึงชอบสภาพที่คล้ายกับในป่าธรรมชาติ คือต้องมีร่ม เพราะหากปลูกกลางแจ้งผักหวานจะเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร

การปลูกผักหวานกับพืชพี่เลี้ยง
การปลูกผักหวานโดย อาศัยพืชร่มเงาหรือพืชพี่เลี้ยงในแปลงผักหวาน ซึ่งเป็นที่นิยมส่วนมากจะเป็นสะเดา ซึ่งเป็นไม้ที่มีลำต้นแข็งแรง ลมพัดไม่โยก ไม่หักล้มง่าย เติบโตเร็วและอายุยืน ใบและเมล็ดนำมาหมักหรือสกัดทำยาฆ่าแมลงได้ด้วย อีกชนิดที่นิยมคือมะขามเทศ ซึ่งเป็นไม้โตเร็ว แต่กิ่งก้านจะเปราะกว่าสะเดา และมะขามเทศยังอายุไม่ ซึ่งเป็นข้อมูลให้พิจารณาในการเลือกพืชพี่เลี้ยงให้กับผักหวานนั่นเอง ผักหวานกิ่งตอนจะให้ผลผลิตเร็ว โดยจะเก็บยอดได้ภายใน 2 ปีหลังจากปลูก แต่ถ้าเป็นผักหวานเพาะเมล็ดจะให้ผลผลิตเกือบ 3 ปี ยอดจึงจะแตก การให้ผลผลิตของผักหวานขึ้นกับการดูแลและอายุของต้น .งก่อนปลูกผักหวาน ต้องปลูกไม้พี่เลี้ยงให้ร่มเงาก่อนสัก 1 ปี

เทคนิคการปลูกผักหวานทำให้แตกยอดดี
การปลูกผักหวาน จะแตกยอดเยอะในช่วงหน้าร้อนมากกว่าหน้าฝน แต่เมื่อได้รับน้ำมากๆในช่วงฝนผักหวานกลับไม่ค่อยแตกยอด หากต้องการเก็บผักหวานขาย ก็ต้องทำให้เก็บยอดได้ช่วงฝน แต่หากต้องการให้มียอดเก็บทั้งปี ก็แบ่งเป็นแปลงย่อย โดยการหักกิ่งหรือตัดกิ่งลงมาจากยอดประมาณ 30 ถึง 35 ซม. เป็นการหักกิ่งประมาณ 30 ถึง 40 % ของต้น จากนั้นก็รูดใบออก แล้วทำการรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงต้นให้สมบูรณ์ ประมาณ 3 สัปดาห์หลังรูดใบ จะทำให้ผักหวานสามารถเก็บยอดได้ในช่วงฝนที่มีราคาแพงนั่นเอง

Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น