คุณก็มะนาวกินเองได้ในช่วงฤดูแล้ง

 

ไม่น่าเชื่อว่าในปัจจุบันจะมีคนหันมาทำการปลูกมะนาว กันมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ตามบ้านเรือน ที่อาศัยพื้นที่อันน้อยนิด แต่ก็สามารถทำให้ต้นมะนาวออกผลมาไว้สำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหารในครัวเรือนได้ ประกอบกับมะนาวที่ราคาขึ้นๆ ลงๆ ทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาทำการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จำนวน กันมากขึ้น หากปลูก 100 บ่อ จะใช้เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งจะใช้เงินลงทุนมากในช่วงเริ่มแรก

เรียนรู้ก่อนการปลูกมะนาว
เพราะค่าใช้จ่ายหลักจะอยู่ที่วงบ่อซีเมนต์และฝารอง บวกกับค่าใช้จ่ายกิ่งพันธุ์มะนาว, ระบบน้ำ ฯลฯ จะอยู่ในวงเงินประมาณ 27,000 บาท ซึ่งต้นมะนาวในวงบ่อเมื่อมีอายุต้นเพียง 8 เดือน จะบังคับให้ต้นออกฤดูแล้งได้โดยใช้หลักการเดียวกับการปลูกลงดินคือการคลุมพลาสติกให้กับต้นมะนาว และกระตุ้นการออกดอก จะทำให้ได้ผลผลิตมะนาวสำหรับการปลูกมะนาว ในบ่อซีเมนต์จะใช้เวลาเพียงปีเดียวก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงฤดูแล้ง

การเริ่มต้นจัดผังการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
การเริ่มต้นการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์จะต้องวัดพื้นที่กว้างxยาวก่อน เพื่อที่จะหาพื้นที่ และให้เว้นทางเดินประมาณสองเมตร ระยะปลูกระหว่างต้น 1.20 เมตรและระยะระหว่างแถว 1.50 เมตร ปลูกแบบแถวคู่แล้วเว้นเป็นทางเดินสองเมตร สภาพพื้นที่ การปลูกมะนาวจะต้องปรับให้เรียบเหมือนกับลานตากข้าว และวัดระยะการวางบ่อซีเมนต์ พยายามวางให้เป็นเลขคู่เพื่อง่ายต่อการคำนวณแรงดันน้ำ และวางระบบน้ำ แท็งก์จะมีสองชุด ชุดแรกคือจะก่อให้สูง ประมาณ 5 วงหรือมีความจุน้ำได้ 1,200 ลิตร โดยใช้แท็งก์นี้สำหรับผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วเปิดน้ำดีเข้าไปผสมปล่อยเข้าไปให้ต้นมะนาวในวงบ่อได้โดยตรง ส่วนแท็งก์อีกชุดหนึ่งจะก่อให้สูงประมาณ 9 วงบ่อ จำนวนสองแท็งก์สำหรับกักเก็บน้ำสะอาดแล้วช่วยในเรื่องของแรงดัน

การเตรียมดินปลูกมะนาวและขนาดของวงบ่อซีเมนต์
การปลูกมะนาว จะต้องวางขนาดของวงบ่อซีเมนต์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนติเมตร เมื่อปลูกไปนาน 2-3 ปี รากของต้นมะนาวจะโผล่ออกมานอกวงปูนและชอนลงไปในดิน อาจทำให้ควบคุมในเรื่องของการบังคับให้ออกนอกฤดูได้ยากมากขึ้น ควรซื้อฝาวงบ่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของวงบ่อ ส่วนดินผสมที่จะใช้ในการปลูกมะนาว จะต้องใช้หน้าดิน 3 ส่วน ขี้วัวเก่า 1 ส่วน และเปลือกถั่วเขียวอีก 2 ส่วน นำมาผสมคลุกเคล้ากัน เทคนิคในการผสมวัสดุปลูกจะต้องปูพื้นด้วยหน้าดินเป็นขั้นแรกแล้วใส่ขี้วัวเก่าเป็นชั้นที่ 2 ตามด้วยเปลือกถั่วเขียวเป็นชั้นบนสุด

หลังจากที่ใส่วัสดุปลูกลงบ่อวงแล้ว ขุดเปิดปากหลุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของถุงที่ใช้ชำต้นมะนาวแล้ว รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 1 กำมือ ถอดถุงดำและปลูกต้นมะนาวให้พอดีกับระดับดินเดิม กลบดินแล้วใช้เท้าเหยียบรอบๆ ต้น เพื่อไม่ให้โยกคลอน หรือปักไม้เป็นหลักกันลมโยก หลังจากปลูกเสร็จให้เดินท่อ PE และเจาะหัวมินิสปริงเกลอร์และวางท่อ PE เพื่อพาดไปกับวงบ่อเลยเพื่อสะดวกต่อการทำงาน

Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น