Tag «แอปชนแอป»

App War:แอปชนแอป แรงขับของหนุ่มสตาร์ทอัพ

สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกค่อนข้างชอบ App War:แอปชนแอป หนังเรื่องล่าสุดจากค่าย ที โมเมนต์ นั้นคือความพยายามที่จะหยิบเอาเรื่องการพัฒนา “สตาร์ทอัพ” ของคนรุ่น …