Tag «The Stranger: Pray at night»

The Strangers: Prey at Night เชือดสนุกกับ 3 ฆาตกรในตำนาน

10 ปีก่อน ในปี 2008 The Strangers หนังสยองขวัญแนวฆาตกรบุกรุกบ้านพักตากาอากาศของครอบครัวฮอยต์ เลขที่ 1801 ถนนคลาร์ก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2005 ยังค …